Privacy statement

In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onze algemene contactgegevens, zie hieronder.

Contactgegevens van Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V.

Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel (ons kantoor is echter gevestigd aan de Chris Lebauhof 16, 3059LN te Rotterdam) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24291717. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (010-2004400) en via e-mail (info@middelwateringbouw.nl).

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw voor verschillende doeleinden:

  • Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betreft onder andere uw contactgegevens om met u te communiceren (ook in geval van een contactverzoek via de website of een verzoek om een offerte) en uw adres- en financiële gegevens om aan u te kunnen factureren.
  • Na uitvoering van de opdracht bewaren wij uw persoonsgegevens om garantie te kunnen verlenen en u in de verdere toekomst van dienst te kunnen zijn bij een eventuele verdere opdracht.
  • Wij gebruiken contactgegevens daarnaast om klanten jaarlijks een wenskaart te kunnen sturen, eventueel voorzien van een kleine attentie.

Doorgifte persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens door aan andere partijen. Die andere partijen betreffen verwerkers die ons helpen met het verlenen van diensten aan u. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een back-up van onze computergegevens. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn gebonden aan een verwerkersovereenkomst, waarin wij de nodige waarborgen treffen voor een veilige opslag van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens in beginsel minimaal 15 jaar na het afronden van een opdracht. Dat doen wij in verband met garantie, het bewaren van bouwtekeningen, het verlenen van service en het in de toekomst uitvoeren van verdere opdrachten.

Welke rechten heeft u?

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
  • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
  • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een dergelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen aan info@middelwateringbouw.nl. Wij kunnen u vragen om nader bewijs van uw identiteit te leveren alvorens wij uw verzoek in behandeling nemen.

 

Contact

Middelwateringbouw B.V.
Chris Lebeauhof 16
3059 LN Rotterdam-Nesselande

Postbus
Postbus 138
2900 AC Capelle a/d IJssel

KvK-nummer: 24291717
BTW-nummer: NL810148043B01

Tel: 010-2004400
E-mail: info@middelwateringbouw.nl